Les banderes de la rebiolució

A Molsa somniem amb un planeta on tots els aliments i productes que consumim siguin ecològics i, per això, treballem cada dia per fer-ho realitat. Ens ajudes a plantar banderes?

Més pel canvi climàtic

BIO
vol dir
més acció
climàtica

Rebioluciona’t
pel canvi climàtic

Més per l’aigua que ens sosté

BIO
vol dir
aigua
més neta!

Rebioluciona’t
per l’aigua
que ens sosté

Més per les abelles

BIO
vol dir
més abelles!

Rebioluciona’t
per les abelles!

Volem un món ple
de zzzuuuuum!

Més per la nostra flora i fauna

BIO
vol dir
més bio-
diversitat

Rebioluciona’t
per la nostra
flora i fauna

Més per un sòl ric i estable

BIO
vol dir
un sòl
més sa!

Rebioluciona’t
per un sòl ric
i estable

Més per la teva salut

BIO
vol dir
més salut!

Rebioluciona’t
per la teva salut
i la de totes